BMT Ukrainağa qırımtatarlar aqlarını temin etmege tavsiye ete

Все новости
10 ocak 2012 yıl 09:10

Birleşken Milletler Teşkilâtnıñ ırq ayırımı yoq etüv Komiteti Ukrainağa Qırımda yaşağan qırımtatarlarnıñ siyasiy, içtimaiy ve iqtisadiy aqqlarıñı temin etmege tevsiye ete. Bu aqta Komitetniñ Ukrainanıñ ırq ayırımı tamamnen yoq etüv Halqara konventsıyanıñ şartlarıñı riayet etmesi esabatına soñki mulâazasında laf yürsetile.


Esabat neticesinde Komitet Ukrainada tamır halqlarnıñ aqlarıñı temin etmek içün uquqiy baza yoq olğanı hulâsa çıqardılar.


Böyleliknen, komitet iştirakçi devlet içün Qırımda yaşağan qırımtatarlarnıñ siyasiy, içtimaiy, iqtisadiy aqların temin etmege, hususan mal-mülkni qaytaruv, bunuñ içine topraq qaytaruvı da ya da topraq içün Grajdan kodeks ya da yañı içtimaiy qanun qabul etilmesi vastasınen tazmin bermege tevsiye ete.


Kelecek esabaında Komitet Ukrainadan tamır halqlarnıñ ve halqara azlıqlarnıñ aqlarını temin etilmesi aqqında yañartılğan malümat bekley.   
 

Foto