"Kiyevdeki qırımtatarlar cemiyeti" CT İdaresiniñ nevbetteki toplaşuvı

Все новости
13 nisan 2013 yıl 22:12

  Aprelniñ 12-de "Kiyevdeki qırımtatarlar cemiyeti" CT İdaresiniñ nevbetteki toplaşuvı otkerildi. Kun mevzuları olaraq teşkilâtnıñ yañı Nizamname leyhası, Cemiyet Komitetleriniñ faaliyet planları, Cemiyetniñ yañı azazalarını qabul etüv ve Kiyev şeerinde Ukraina halq deputatı, qırımtatar halqı Meclisiniñ reisi Mustafa Cemilevniñ qabul odasını açmaq kibi sualler belgilendi.

  Muzakere etilgen başqa mevzular arasında 2013 senesi Kiyevde muvafaqiyetli studentlerge maddiy yardım vastasınen mutehassıslarnı ogretmek ve azırlamaq içün tedbirlerniñ keçirilüvi boyunca Cemiyetniñ planları da bar edi.

  İdare qırımtatar medeniyetiniñ populârlaştıruvı boyunca plannı tasdıqladı. Bunıñ çerçivesinde Cemiyet mayısnıñ 6-da Bağçasaray rayonında Hıdırlez bayramında da iştirak etecek.

  Bundan da ğayrı, maneviy qıymetler Komitetiniñ faaliyeti çerçivesinde Cemiyet sürgünlik aqibetinde elâk olğan qırımtatarlarnı mayısnıñ 17-de dua ile añmaq planlaştıra.

  Toplaşuv devamında teşkilât İdaresi Cemiyet bücetiniñ şekillendirüv printsiplerini belgiledi:

  • azalarnıñ odevleri  - 5%,
  • içtimaiy leyhalar çerçivesinde kâr — 5%,
  • hocalıq faaliyetinden kâr — 5%,
  • hayriye paralar — 85%.

  Ukraina halq deputatı Mustafa Cemilevniñ teşebbüsine "Kiyevdeki qırımtatarlar cemiyeti" CT İdaresiniñ Reisi Aslan Omer Kırımlı qoltuttı. İdare Kiyev şeerinde "Kiyevdeki qırımtatarlar cemiyeti" CTda Ukraina halq deputatı Mustafa Cemilevniñ cemaatnı qabul etüv odasını teşkil etmege qarar aldı.

  İdare Cemiyetke daa 5 azanı qabul etti. Bunıñnen beraber, er yıllıq 100 grn miqdarında Cemiyet odevleri aqqında qarar alındı. Para teşkilât komitetler işleriniñ planları çerçivesinde Cemiyet tedbirleriniñ masraflarını odecek. İlk sefer Cemiyet azalarına mahsus kartlar azırlanılacaq. Yañı kartlar er yıl teşkilât azalarına berilecek.

  Teşkilât Yolbaşçısı Aslan OMER KIRIMLI toplaşuv neticelerini çıqarır eken, er keske minnetdarlıq bildirip, işniñ tasdıqlanğan planlarını omürge keçirmek içün muvafaqiyetler tiledi.

  İdareniñ nevbetteki toplaşuvı mayıs ayınıñ başında otkerilecektir.

 

Cemiyetniñ matbuat merkezi

Foto