Mayıs 18 - butün Qırım içün raatlıq künü olmaq kerek

Все новости
07 nisan 2012 yıl 21:10

 

Mayıs 18 butün Qırım sakinleri içün raatlıq künü olmaq kerek, dedi Milliy Meclis Reisi Mustafa Cemilev. Em bu yañılıq bu yıldan çalışmaq kerek. Mustafa Cemilev fikirince – Mayıs 18 butün Qırım sakinleri içün matem künü.

Aziz Abdullayev haber ektenine köre, Mustafa Cemilev bildirgen prolem Nazirler Şurası reisinen Anatoliy Mogilöv ile muzakere etilecek. Ondan da ğayrı, merkeziy akimiyetke amaeldeki qanunlarğa deñışmeler kirsetmek içün mektüpler yollanılacaq.

Foto