«Український шлях у забезпеченні прав кримськотатарського народу як корінного народу України»

Все новости
23 грудня 2014 року 16:51

Виступ Директора Департаменту з питань Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Секретаріату Кабінету Міністрів України

Аслана Омєра Киримли на конференції «Український шлях у забезпеченні прав кримськотатарського народу як корінного народу України»

Шановні учасники конференції!

Я хочу всім нагадати, що Крим – це Україна, а нашою стратегічною метою є деокупація Криму.

Впевнений, що повернення Криму можливе лише за умови справедливого врегулювання кримськотатарського питання. Предметом нашої конференції є вироблення системного підходу щодо деокупації Криму та врегулювання статусу кримськотатарського народу у складі Української Держави.

В цьому контексті державна політика повинна забезпечити захист прав і свобод кримських татар, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, кримських татар, які переселились з тимчасово окупованої території до інших адміністративно-територіальних одиниць України, а також здійснення програм, спрямованих на повернення та облаштування кримських татар які досі знаходяться в депортації та мають намір повернутися в Україну на постійне проживання.

У зв’язку з цим доцільно виокремити низку викликів, які постали перед нашою державою.

По-перше, це питання надання депортованим особам житла та матеріальної допомоги, передбаченої Законом України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою». Лише незначна частина кримських татар, що були депортовані і повернулись на постійне місце проживання в Україну, отримала гарантовані державою житло чи матеріальну компенсацію. Також, дуже складним з точки зору реалізації є право на позачергове отримання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. Ця проблема ще більше загострюється фактом окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Одним із інструментів до вирішення зазначених проблем депортованих кримських татар, що повернулись на проживання в Україну, є постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року». Проте вона не охоплює всього спектру проблем, з якими стикаються представники кримськотатарського народу в сучасних умовах, оскільки були розроблені 8-12 років тому і майже не оновлювались з того часу. Зазначену Програму необхідно переглянути і актуалізувати. В тому числі, потрібно врахувати той факт, що була створена Державна служба України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, яка має стати центральним органом виконавчої влади з питань, що стосуються повернення та облаштування кримських татар з депортації.

Також слід залучати до фінансування кошти міжнародних організацій та іноземних держав.

По-друге, необхідно забезпечити права кримських татар як корінного народу України на законодавчому рівні.

До сьогодні не розроблено і не прийнято жодного закону, який би встановлював статус кримськотатарського народу. В березні 2014 року Верховною Радою України була прийнята постанова «Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави», якою гарантовано збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу України, його право на самовизначення.

Першим і найнеобхіднішим вбачається проведення консультацій Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу та Меджлісу кримськотатарського народу з метою розробки проекту Закону України “Про статус кримськотатарського народу”, який має чітко закріплювати статус кримськотатарського народу та його права.

Прийняття Закону України «Про статус кримськотатарського народу як корінного народу України» має передбачити утворення в Криму кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі Української Держави, що має закласти підвалини під розробку і ухвалення Закону України «Про кримськотатарську національно-територіальну автономію» із внесенням відповідних змін до Конституції України.

По-третє, постає питання забезпечення взаємодії представницького і виконавчого органів кримськотатарського народу і органів державної влади України.

Постановою «Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави»Верховна Рада доручає Кабінету Міністрів розробити практичні механізми взаємодії між органами виконавчої влади України та Меджлісом кримськотатарського народу. Проте, наразі жодного проекту таких механізмів не було розроблено, що не дозволяє почути офіційний голос кримськотатарського народу, виражений його виконавчим органом. Кабінет Міністрів повинен розробити практичні механізми взаємодії між органами виконавчої влади України та Меджлісом кримськотатарського народу, закріпити їх у відповідному нормативно-правовому документі.

На решті, питанням, що залишається актуальним є забезпечення прав кримських татар під час тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

З окупацією Криму Українська Держава фактично втратила зв'язок з кримськими татарами на півострові. Органи державної влади, які функціонували в Криму або реорганізовані шляхом злиття/приєднання або ліквідовані.

Для забезпечення реалізації прав та законних інтересів громадян України, що проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, зокрема кримських татар, Кабінет Міністрів України має призначити Голову Держслужби України з питань Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, яку утворено Постановою КМУ ще 17 липня 2014 року. Держслужба з питань Криму повинна мати спеціальний статус та стати не лише спеціально уповноваженим центральним органом державної влади з усіх питань, які стосуються Криму, але й виконувати під час окупації Кримського півострова функції Ради Міністрів АРК. Зазначене необхідно включити в Положення про Держслужбу та прийняти відповідний Закон України «Про Державну службу України з питань Автономної Республіки Крим та м. Севастополя».

 

Прес-служба ГО «Земляцтво кримських татар» 

Фоторяд