Qırım Tatar Milli Meclisı Reisinin 18 Mayıs 2011 de konuşması

Все новости
22 kasım 2011 yıl 00:19

 

Her yıl 18 Mayısta bu meydanda toplanıp, Komünist rejimi tarafından öldürülgen soydaşlarımızın ruhlarına dua etmekle beraber biz keçken zaman içerisinde halqımızğa qarşı yapılğan cinayetin facialı izlerini ne derecede silip olduğumuzu ve bu yolda daha neler yapılması kerek olduğu hususta fikirleşemiz. İşte bu geleneğimizin doğrultusunda men de sonki yıl içerisinde olup keçken ve bizim halqımızın vaziyetinen bağlı olğan vakialarnı hatırlatmaq ve değerlendirmek isteyim.

Keçken senenin 18 Mayısından sonraki onemli vaqialar sırasında elbette Ukrayna Cumhurreisi Viktor Yanukoviç’in Qırım’ğa ziyareti oldu. Önceden onunla anlaştığımızğa köre bu ziyaret esnasında Cumdurreisi Qırım Tatar Milli Meclisinen körüşecek, bizlerle beraber halkımızın önünde turğan hep esas meseleleri müzakere etecek ve neticede kerekli qararlar alınacaqtı. Ama böyle olmadı. 3 Ağustosqa tayin etilgen körüşme ‘Ukrayna Cumhurreisinin Qırım Tatar halkının temsilcilerinen körüşme’ olaraq adlandırıldığına baqmadan bu körüşmeğe birqaç Milli Meclis azalarınen beraber hiçdir kimse tarafından seçilmeğen, kendilerinden ğayrı hiç kimseni temsil etmegen ve hep faaliyetleri Rus basınında Milli Mecliske qarşı iftiralar, haqaretler atmaqla ibaret olğan kimseler çağrılğan edi. Böyle şekilde keçirilecek körüşmede Qırım Tatar Milli Meclis’in iştiraq etmesi elbette imkansızdı. Budan sonra Ukrayna Cumhurreisinin ‘Qırım Tatar halkının temsilcileri Şurası’ hususta yeni qararı çıqtı ve bu qararğa köre halk temsilçileri sırasına  birkaç Qırım Tatar Milli Meclisi azalarınen beraber çoğunluq olarak yinede esas vazifeleri Milli meclisimisge qarşı nasıldır areketler yapqan kimselerden kirsetildi. ‘Halkın temsilcileri yalnız seçilir, olarnı nasıldır kararnen tayin edilmez, bu mantıqsız ve gülünç bir şeydir’, kibi iddialarımız, maallrsef cevapsız qaldı. Aqustos ayın sonunda keçirdiğimiz Qurultay Qırım Tatar Milli Meclisi bu gibi ‘temsilciler şurasında’ iştiraq etmesini doğru körmedi. Böylelikle Qırım Tatar halkını temsil etken organı ve devletin rehberliği  arasında dialog belli zamana qadar kesildi.

Diğer tatsız  vakialar sırasında, komşu memleketin talebini yerine ketirerek daha eski Cumhurbaşkanı Yuşçenko’nun emirinen Qırım Tatarlarına karşı Sovyet rejimin cinayetlerini araştırmak için ‘SBU’ strukturunda  qurulğan mahsun bir araştırma grubun yok edilmesi ve Kiev ‘SBU’sında çalışqan tek bir Qırım Tatarını işten çıkarılması oldu.

Ukrayna Cumhurreisi seçimlerden sonra yeni qurulğan Ukrayna hükümetinde Qırım Tatasrlarına açıqtan açıq düşmanlıq köstergen, olarnı 1944 senesi haqlı olarak Qırımdan sürgün edildiklerini doğru bir hareket olaraq tanığan, şimdi de bizim haqlı taleplerimizge qarşı çıqqan ve böylelikle milletlerarası kerginlik yaratqan birkaç kimselerge baqanlıq vazifeleri verilmesi de, elbette, bizde iyi beklentiler yaratmadı. Burada kastettiğim elbette birinci sırada iç işler bakanı ve maarif bakanıdır.

Qırım Otonom Cumhuriyetinin yeni hukümeti qurulduqtan sonra yönetim sisteminde çalışkan öyle de az saida olğan Qırım Tatarların sayısı daha ziyade azaldı. İş adamlarımızğa qarşı uyğulanğan basqılar keskinleşti ve birçoq işadamlarımız olardan istenilgen ruşvetni verip olmadıqları sebebinden kendi işlerini qapatmağa mecbur oldular ve neticede birçoq insanlar işsiz qaldılar.

Devlet bütçesinden Qırım Tatarların sosyal problemlerine ayrılan para miqtarı da bu sene aman aman sıfıra düşürüldü demek mümkün. Bu sene sürgünlükke uğratılğan insanların sosyal problemlerine devlet bütçesinden  yalnız 23 milyon grivna, yani programda kösterilgen raqamdan 6 kere az ayrılacaq. Bu ayrılan raqamlar ne ifade etkenini anlatmaq için şunu hatırlatmaq isteim ki,  Avrupa standartlarına köre tek bir mektep qurmaq için bu sene sürgünlükke halqımızın ihtiyaclarına bütçetten ayrığan paranın ikki kere daha ziyadesi kerek olacak. Hem de devlet bütçesinden ayrılğan 23 milyon grivnadan bu künge qadar daha bir quruş bile daha kelmedi.

Böylelikle devlet, yarımasır devam etken sürgünlükten öz topraqlşarına qaytıp kelgen insanların sosyal problemlerinden tamamile uzaqlaştı demek mümkündür. Üstelik, keçken sene Aralık (dekabr) ayında sürgünlükke uğratılan toplumların meselelerine uğraşan Milletlerarası devlet komiteti de yoq etildi.

Bundan da ğayrı, Ukrayna parlamentosundaki çoğunluğu teşkil etken iqtidar koalisyonu Cumhurbaşkanı V.Yanukoviç’in başbaqanlıqqa verdiği talimatına rağmen Qırım Tatar halqının ve diğer sürgünlükke uğratılan toplumların haq-huquqlarını iade edilmesi qonuda qanun projesini desteklemeye red etti.

Keçken sene devamında Qırım Tatarlarıını bölmek, ayrı gruplarnı bir birine qarşı ketirmek için önemli hareketler yapıldı, halqıımıznı temsil etken quruluş Milli Meclisimizge qarşı hareketler yapqan ve iftiralar dağıtqan gruplarğa maddi ve propagandik destekler verildi. Ekim (Oktabr) ayında keçken yerel seçimler arifesinde böyle hareketler daha geniş ve ziyade oldu. Bu hareketlerin esas maqsadı, birinciden, Meclis’imizge qarşı çalışkan gruplardan birqaç tane olsa bile deputat olaraq seçilmesini sağlamaq ve böylelikle Qırım Tatatar Milli Meclisi hep halqımıznı temsil etmeğenini numayış etmekti. O zaman Cumhurreisini qararınen ‘Qırım Tatar halqının temsilcileri şurasına’ Meclis azalarında ğayrı daha bir sürü başqa adamlar kirsetilmesi doğru olup körünecekti.  İkinciden, halqımızın seslerini bölmekle, elbette, deputat olaraq seçilecek Qırım Tatarların sayısını epeyce azaltacaqtı.

 Ama 31 Ekimde olup keçken seçimler halqımızın esas qısmı kendi seçtiği Milli Meclisnen beraber olduğunu daha bir kere numayış etti. Seçimler esnasında bir bin qadar çeşit seviyeli saylanılğan Qırım Tatar deputatların yüzde 90 dan fazlası yine de Qurultayımız, Milli Meclisimiz ve yerli meclislerimiz tarafından teklif etilgen adaylar oldu. Ama eğer seçim qanununa deniştirmeler kirsetilmemiş olsaydı, ayrı siyasi grupları bölücü hareketleri olmasaydı ve seçimlerde halqımızın yüzde 53-i değil de, hiç olmadıqta yüzde 75-80 iştiraq etmiş olsaydı, bizim deputatlarımızın sayısı önemli ölçüde artacaqtı. Yani, halqımızın temsilcileri Qırım Otonom Cumhuriyetinin yönetim sisteminde nasıl sayıda olacağı ve buna köre ne derecede efektiv şekilde halqın önünde turğan meselelerni çözebileceğimiz büyük ölçüde kendi davranışlarımızğa bağlı edi. Ama, maallesef, beş yılda bir kere bizlerge verilgen fırsatnen biz kerekli derecede faydalanıp olamadıq. Ama nasıl da olsa, keçken seçimlerde aktif iştirak etken, çeşit bölücü grupların provokasyonlarına aldanmayıp oylarını Qurultayımızın tekliflerine köre qullanğan ve böylelikle halqımızın birliğini saqlağan hep vatandaşlarımızğa derin teşekkür  ve minnetdarlığımızı ifade etmek isteyim. Allah sizlerden razı olsun!

Halqımızı hem siyasi baqımdan ve hem de din baqımından bölmek hareketleri bugün de devam etmektedir ve, elimizge keçken malümatlarğa köre, böyle hareketler yaqın zamanlarda daha ziyade olacaqtır. Keçken yılın sonunda Milletlerarası ve Din meseleleri Devlet Komitesi yoq etlmesinden bir kün evvel Qırım Müftülügüne qarşı ve ona paralel olaraq daha bir müslüman din merkezini resmileştirdi. Onun başına ‘habaşi’ tariqatından olğan bir herif  ketirildi ve bu herif Qırım Müftülüğün qararlarına köre değil de, Kiev’deki kendisini Bütün Ukrayna Diyanet Başkanı olarak köstermeğe isteyen Ukrayna’daki ‘habaşi’ tarikatı rehberin emirlerine köre davranacaqmış.

Aslında halkımıznı din taraftan bölmek için hareketler, Müftülüğümüzge bağlı olmağan çeşit tarikatçilarnı bir quruluşqa toplam Qırım’da daha bir müftülük qurmak girişimler daha 10 yıl evvel Qırım başbaqanlığı yanında Din meseleler komiteti tarafından başlanğan edi, ama o zaman bu provokasyon hareketni biz durdurup olğan edik. Şimdi ise bu provokatorlarğa devlet strukturları tarafından yeşil ışık açıldı.  

Elimizge keçken malümatlarğa köre, yakın zamanlarda Milli Meclisimizge qarşı hareketler yapqan çeşit Qırım Tatar siyasi gruplarğa ve teşkilatlarğa qomşu memleketin istihbaratı tarafından şimdikisinden daha çoq maddi destek verilecek. Mevcüt olğan böyle teşkilatlar ve grupları desteklemekle beraber Qırım Tatarları arasında daha yeni Yeni Milli Meclis’ke qarşı nasıldır hareketler yapabilecek siyası, dını, meslek, spor, gençler, qadınlar ve diğer teşkilatlar ve gruplar yaratılacaq ve oların Milli Meclis’ke qarşı aktifliklerine köre maddi ve propagandik destekler verilecek. Ayrıca, Milli Meclis azaların arasında  da insanarı bir birine kışkırtmaq ve neicede onu dağıtmaq için çalışmalar yapılacaq. Ukrayna istihbaratı qomşu memleketin bu kibi çalışmalarını durdurmaq için nasıldır tedbirler alabileceğine ümidimiz yoqtur, çünki belli sebeplerden dolayı Ukrayna yine ‘ufaq qardeş’ vaziyetindedir ve ufaqlar elbette ağaların işlerine kirişmez. Bizim de bu vaziyette yapabilecek çoq işimiz yoq. Biz, ğaiba, ‘Aceba, bu milletin içinde birqaç quruş için milletine qarşı hayınlıqlara hazır olğan daha ne qadar kişi var eken?’,- diye bu hareketlerni seyretecekmiz. Şimdiye qadar, şükürler olsun, bu mahlükların sayısı çoq değil ve inşallah çoğlmazar.

Keçken sene içerisinde birqaç müspet ve güzel vaqialar da olup keçti. Bu senenin başında nihayet Akmescit’te Merkez cami qurulması için topraq ayrılması hususta qarar alındı. Çoq yıllar devamında böyle qarar alınmasına oybirliği ile qarşı çıqan şeher deputatları bu yılın Şubat ayında yine de hemen hemen oybirliği ile müspet qarar aldılar. Bunun sebebi, elbette, o deputatların aqıllandıqlarında veya oları qalplerinde şovenistik duyğular azaldığından ve halqımızın temel haqlarına azda olsa sayğı peydah olduğundan değil. Esas sebep burada başbaqan V.Cartı ve Ukrayna Cumhurreisinin Qırım temsilcisi V.Yatsuba’nın pozisyonunda edi. İşte bu insanlar kendi hareketlerinen bu meselede adalet yerine ketirdiler  ve böyle qarar alınmadığı takdirde olabilecek huzursuzluğu durdurdular. Onun için bu insanlarğa hepimizin adından teşekkürlerimizi  bildirmek isteyim.

Şimdi ise bu ayrılğan topraqta bür güzel ve Qırım’ın merkez şeherin birsembölü olabilecek cami qurmamız kerek olacaqtır. Bu cami yalnız Qırım’da değil, tüm Ukrayna’da yaşağan din qardeşlerimizi birleştiren bir islami merkez olması kerek. Elbet, bu ucuz proje değil ve onun inşaatına bizler maddi qaynaqlar aracaqmız.  Ama bu inşaatta hep vatandaşlarımızın ve din qardeşlerimizin hisseleri olması çoq öneli, çünkü ne qadar çoq insanın bu inşaatta qatqısı olsa, o qadar bu caminin manevi qıymeti yüksek olacaqtır.

Vatandaşlarımızın topraq problemlerin çözümü meselesinde de birqaç adımlar yapıldı. Otonom cumhuriyeti başbaqanlıq tarafından bu meseleleri baqmaq için mahsus komisyon quruldu ve bu komisyonğa bizim temsilcilerimizde kirsetildi. Söylediklerine köre, bu komisyon vatandaşlarımız tarafından hep işğal etilgen boş topraqlarnı inceleyecek ve olarnı topraq ihtiyacı olğan insanlarımızğa evler qurmaq için resmen ayırmaq yollarını arayacaq, ama bazı sebeplerden dolayı ayırmaya imkan olmayadığı takdide oradaki insanlarımızğa başqa yerlerden topraqlar teklif etilecektir.

Burada bizim vatandaşlarımız hep harekelerini Milli Meclisimiz ve yerli meclislerin qararlarına köre yaptıqları çoq önemli, çünki bu meseleni barış içeriside çözülmesine qarşı olğan ve qarğaşa çıqarmağa isteğen provokatorlar hem oların tarafından ve hem de bizim tarafımızdan yeterli qadar vardır. Ayni şu provokatorlar topraq meselesinde Milli Meclis aracılıq yapmamasını talep etmektedirler.

Devlet tarafından Qırım Tatarların öz vatanlarında yerleşme için sosyal programlarını finansman meselesi felaket durumda olduğunu diqqate alaraq biz yine de yardım için, birinci olaraq ana dilimizde mektepler ve evler qurulması için, bizge qomşu ve aqraba olğan memleketin rehberlerine müracaat etmeğe mecbur olduq. Türkiye bizlere yine de yardım elini uzattı. Türkiye başbaqanı Recep Tayyıp Erdoğan bu yılın başında Türk İşbirliği ve Qalqınma Ajanslığın başqanına bu yıl içerisinde Qırım’da bizim için 2 tane mektep qurulup teslim edilmesi, Akmescit’te Qırım Tatar Medeniyet Merkezinin quruluşu ve vatandaşlarımıza ev meselesinde de inşaatlar başlanması hususta talimat verdi. Hep bu projelerin kerçekleşmesi 100 milyon grivnadan fazla, yani Ukrayna devleti tarafında bu sene ayrılacaq paralardan 5-6 kere ziyade olacaq. Ama bu Türkiye başbaqanın talimatları yerine ketirilmey, çünki Ukrayna tarafı nasıldır bir sebeplerden dolayı TİKA’nın Ukrayna’daki programlarını tasdıklamay. Ümit eteriz ki, bu mahsus yapılan sabotaj değil de, yalnız bürokratik meseledir ve inşalaah bu problem ortadan qaldırılacaq ve yaqın zamanlarda bu bizim çoq mühim olğan sosyal tesislerin inşaatları başlanacaqtır.

Keçken yıl Ağustos ayın sonunda, bildiğiniz kibi, bizle 5-ci Qurultayın sıradaki toplantısını keçirdik ve o Qurultayda Qırım Tatar halqının temel problemleri mevzusunda  bir uluslararası konferans keçirmek için hazırlıqlar başlamaq hususta qarar aldıq. Bizim fikrimizce, halqımızın önünde turğan çoq büyük problerin çözülmesi, bu sırada daha ğurbet topraqlarında mecburi qalğan vatandaşlarımızın öz vatanın qaytıp kelmek için şartlar yaratmaq ve aslıda Qırım Tatar halqının yer yüzünde bir millet olaraq saqlanıp qalması ve ileri ketmesi için mutlaqa uluslararası destek kerek olacaqtır. İşte Qurultayın bu qaarını yerine ketirmek yolunda Milli Meclisimiz keçken yıl içerisinde Avrupa’nın bir çoq memleketlerinde, Amerika ve Kanada da bir çoq önemli körüşmeler keçirdi, bu sırada birkaç devlet başqanlarınen ve parlamento başqanlarınen, Ukrayna’daki birçok devletlerin elçilerinen, dünyada belli olğan birçoq siyaset adamlarınen, uluslararası teşkilatlarnen, bu sırada Avrupa Konseyinin Parlamenter Assambleyasının başqanınen, Avropa Parlamentosunun milletvekillerinen müzakerelerimiz oldu. Kelecek ayda Almanya Bundestag’ın davetinen Milli Meclisin heyeti bu memleketni de ziyaret etecek  Konferans başarılı ve iyi neticeli olması için, elbette, onun çalışmalarında Ukrayna yonetimin de aktif iştiraq etmesi çoq mühimdir. İşte bugün burada qabül eteceğimiz miting rezolütsiyasının da esas münderecesi bu mesele olacaqtır.

Sayğılı vatandaşlarımız! Sonki zamanlarda birçoq adamlarımızdan: ‘Eğer Ukrayna bizim halqımızğa qarşı davranışları böyle devam edecekse, bu devletin yurtsever vatandaşı, patriotı  olaraq qalmamız çoq zor olacaqtır’,- kibi fikirler işitmeyek mümkündür. Belki de kerçekten de öyledir, ama bizim diğer alternatifimiz yoq ve olmıyacaq. Ukrayna bizim devletimizdir. Ama bu devlet nasıl olacağı – bir quvvetli, başımsız, ülkede yaşağan insanların ve milletlerin haq-huquqlarına yüksek seviyede sayğı olğan demokratik bir devlet olacaq mı, yoqsa haqsızlıq ve ruşvetçilik içinde boğulğan, başka bir devletin emirlerinen yaşiyan bir uşaq devleti olacaq mı – bu mesele büyük derecede kendilerimizden, kendi davranışlarımızğa bağlıdır. Ukrayna’da bizim haqlı taleplerimizni destekleye, bizlere yardım etmeye hazır olğan milyonlarca dostlramız var. İleride de biz bu ülkenin demokratik quvvetlerinen beraber Ukrayna devleti adım adım dünyanın en uyğar ve medeniy devletlerin standartlarına yaqınlaşması için ğayret etecekmiz. Büzler daima olduğu kibi her türlü bölücülük-separatist hareketlerge, yani Qırım yarımadasını Ukrayna’dan qoparıp başqa bir devlete eklemeye isteyenlerin avantüristik  davranışlarına, bu mübarek toprağımızda huzursuzluq yaratmaya isteyenlegre qarşı olacaqmız. Halqimızın hep meselelerini hiç zor qullanmayıp yalnız barış içerisinde, toprağımızda yaşiyan hep diğer milli azınlıqların ve toplumların haq-huquqlarına sayğı içeriside çözmek için hareketlerimizni devam etecekmiz. Yalnız böylelikle millet kendi niyetlerini yerine ketirip olacaqtır.

Yüce Tanrı bizlere yardımcı olsun. Hep bügün buraya kelgen vatandaşlarımızdan ve değerli misafirlerimizden Allah razı olsun. Amin.

Foto